Τί είναι η κοιλιοκάκη;

 

Ορισμός (Ιατρικός)

 Η κοιλιοκάκη είναι μια ανοσολογική διαταραχή προκαλούμενη από τη γλουτένη (πρωτεΐνη σιτηρών) σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα με παρουσία : 

  1. Ποικίλων εκδηλώσεων σχετιζόμενων με τη λήψη γλουτένης. 
  2. Ειδικών αντισωμάτων. 
  3. HLA-DQ2 ή/και HLA-DQ8. 
  4. Εντεροπάθεια.  

Βασικά στοιχεία για την κοιλιοκάκη
  • Η κοιλιοκάκη είναι μια αυτοάνοση νόσος που προκαλείται από δυσανεξία στη γλουτένη, δεν είναι μια τροφική αλλεργία .
  • Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στο σιτάρι , τη σίκαλη και το κριθάρι. Μερικοί άνθρωποι με κοιλιοκάκη είναι επίσης ευαίσθητοι και στη βρώμη.
  • Όταν τρώμε τρόφιμα που περιέχουν γλουτένη, στο βλεννογόνο (εσωτερικό τοίχωμα) του εντέρου εμφανίζεται βλάβη.
  • Η κοιλιοκάκη προσβάλλει τουλάχιστον 1 στους 130 - 150 ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ωστόσο, μόνο περίπου 10 έως 15 % τωνανθρώπων με την πάθηση έχουν διαγνωστεί κλινικά

Codex Alimentarius

C O D E X  A L I M E N T A R I U S

 Επιτροπή Codex Alimentarius, που ιδρύθηκε από τον Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων των Ηνωμένων εθνών και τον Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) το 1963 αναπτύσσει εναρμονισμένα διεθνή πρότυπα τροφίμωνκατευθυντήριες γραμμές και κώδικες πρακτικής για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και τη διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων."

Μπορείτε να δείτε ειδική αναφορά στα στάνταρντς για τη γλουτένη και τις πρωτεΐνες σίτου (Πληκτρολογήστε gluten στην αναζήτηση για τις αντίστοιχες αποφάσεις του οργανισμού).